blastn and phylogenetic tree

Discussion of all aspects of biological molecules, biochemical processes and laboratory procedures in the field.

Moderators: honeev, Leonid, amiradm, BioTeam

Post Reply
juannajuann
Garter
Garter
Posts: 1
Joined: Wed May 29, 2013 5:57 am

blastn and phylogenetic tree

Post by juannajuann » Wed May 29, 2013 6:07 am

Hi,

I just received the sequencing lists for my unknown bacterial. There are 5 unknown bacteria that I need to identify.
I would like to identify the bacteria using blastn and construct phylogenetic tree using neighbor joining.
Can anyone help me how to do it, since I not sure and familiar with it. Please help me as fast as possible.
Thanks.

Below are the lists of my sequencing results.


>1st_BASE_1215970_B_subtilis_168_Bacillus_Family_F.ab1
GGATTTCATATATTCGTCCTACAGCTAGCGTCATTGGAACTGGCATGTAAACTGGGATACCTCCGGGAAACCGGGGCTGA
TACCGGATGGTGGTTTAAACCGCATGGTTCAAACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCACTTACAGATGGACCCGCGGCGCA
TTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCAACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACT
GAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGC
GTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTACCGTTCGAATAGGGCGGTACCTTGA
CGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATT
ATTGGGCGTAAAGGGCTCGCAGGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCATTGGAAA
CTGGATA

>1st_BASE_1212247_TKM_2_Bacillus_Family_F.ab1
TGGAAGGGGGGTATTGGGAACTGGAGATTGCCGTGGGTAACTTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCT
AATACCGGATGCTTGTTTGAACCGCATGGTTCAAACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCACTTACAGATGGACCCGCGGCG
CATTAGTTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCAACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGA
CTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCC
GCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTACCGTTCGAATAGGGCGGTACCTT
GACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAA
TTATTGGGCGTAAAGGGCTCGCAGGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCATTGGA
AACTGGATAA

>1st_BASE_1212249_TKM_6_Bacillus_Family_F.ab1
NGGGGGAACGGAGTAGGGGGGACGGAGAGTACACGTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGG
CTAATACCGGATGCTTGTTTGAACCGCATGGTTCAAACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCACTTACAGATGGACCCGCGG
CGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCAACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGG
GACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACG
CCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTACCGTTCGAATAGGGCGGTACC
TTGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGG
AATTATTGGGCGTAAAGGGCTCGCAGGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCATTG
GAAACTGGAAAA

>1st_BASE_1214998_NL_3A_Bacillus_Family_F.ab1
TTTGGGGGGTGGGAGGGGGAACTGGAGCTAGCGCGTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATACCTCCGGGAAACCGGGG
CTAATACCGGATGCTTGTTTGAACCGCATGGTTCAAACATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCACTTACAGATGGACCCGCGG
CGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCAACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGG
GACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACG
CCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTACCGTTCGAATAGGGCGGTACC
TTGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGG
AATTATTGGGCGTAAAGGGCTCGCATGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCATTG
GAAACTGGATAA

>1st_BASE_1215001_CNL_2A_16S_532F2.ab1
NNNNNNNTNNNGACGTGAGCGNTACGCGNCNTGCTGACACANNCGTTTCTTGTGTNGATGCCCCCCCCGCAATNCCCTGG
GAGCTGCATCCAAAACTGGCGAGCTAGAGTACGGTAGAGGGTGGTGGAATTTCCTGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATAT
AGGAAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACCACCTGGACTGATACTGACACTGAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGA
TTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCAACTAGCCGTTGGAATCCTTGAGATTTTAGTGGCGCAGCTAACG
CATTAAGTTGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAG
CATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACAAN

User avatar
JackBean
Inland Taipan
Inland Taipan
Posts: 5694
Joined: Mon Sep 14, 2009 7:12 pm

Post by JackBean » Wed May 29, 2013 2:00 pm

just go to http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi# choose nucleotide blast, insert your sequences(you can put in all your five sequences at once in proper fasta format) and start the search...
http://www.biolib.cz/en/main/

Cis or trans? That's what matters.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests